top of page
bila_tapeta_edited.jpg

ZÁRUKA KVALITY

Proč zvolit firmu Mezanin s.r.o. jako partnera dává smysl ?

V dnešní době definuje zpracovatelský průmysl rychlá změna, takže když hledáte partnera při vývoji nových produktů, potřebujete takového, který drží krok. Jako jsme my.

Mezanin s.r.o. se přizpůsobuje veškerému vývoji v tomto odvětví. Jsme inovátoři a vždy se snažíme být na špici toho, co je nové a relevantní ve výzkumu a vývoji. To je jen jeden z důvodů, proč byste měli zvolit nás, ale samozřejmě existuje mnoho dalších.

Jako jeden z mála konvertorů v ČR  nabízíme:

 • Přístup k nejnovějším technologiím . Jsme úzce propojeni se společností 3M a máme okamžitý přístup k jejich nejnovějším technologiím, laboratořím, vědcům a výsledkům jejich výzkumu a testování produktů. Jako jedni z mála také dostáváme nové produkty 3M. Můžeme také iniciovat seminář Mezanin  a / nebo 3M Solutions.

 • Přístup ke globální podpoře . Ať už jste v ČR, nebo kdekoliv v Evropě, můžeme vám pomoci získat podporu 3M Tech Services pro váš výzkum, vývoj nebo výrobu. Můžeme nabídnout přístup k nejlepší technické, marketingové a prodejní podpoře po celém světě.

 • Rozšiřte svůj tým o naše specialisty . Specialisté společnosti Mezanin mohou být vaším kontaktem s technickými a produktovými týmy společnosti 3M. Pokud nemůžeme poskytnout odpovědi na vaše otázky, zjistíme nebo zajistíme spojení s 3M. Dostanete, co potřebujete.

 • DFM / Design For Manufacturing / znamená připraveno pro výrobu . Protože nabízíme vše od jednorázových výsekových vzorků až po odborné znalosti při řešení problémů, ujistíme se, že jste připraveni na výrobu. Takto nebudete ztrácet drahocenný čas s odstraňováním problémů v momentě , když váš nový produkt doputuje  na montážní linku.

 • Nejlepší ceny . Nakupujeme ve velkých objemech, abychom mohli nabídnout nízké ceny.

 • Denní zásilky . U nás nemusíte čekat na dávkové objednávky. Máme přístup k denní přepravě a objednáváme od 3M denně.

 

Jsme vaši partneři v oblasti inovací. Ukážeme vám, proč zvolit naši firmu byla dobrá volba.

ing. Jiří Černý

 

 

 

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Vedení společnosti se v souladu se strategií společnosti zavazuje:

 • Plnit závazky vůči zákazníkům a poskytovat produkty a služby v požadovaných termínech a kvalitě a tím zvyšovat jejich spokojenost.

 • Preferovat poskytování takových produktů a služeb, které splňují požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost produktu, v návaznosti na požadavky zainteresovaných stran, včetně příslušných správních orgánů

 • Dodržovat všechny požadavky platné legislativy ČR a EU, požadavky předpisů vztahujících se k produktům a procesům vycházejících z kontextu organizace

 • Plnit ostatní požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím aspektům, vyplývajícím z vyhodnocení rizik a příležitostí

 • Řízením a minimalizací rizik regulovat negativní dopady na životní prostředí, pracovní prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost produktu a tím předcházet případným havarijním situacím

 • Předcházet znečišťování životního prostředí a eliminovat negativní dopad případných havarijních situací

 • Vytvořit finanční zdroje, zajistit požadovanou odbornou způsobilost pracovníků a nezbytné technické a organizační podmínky pro udržování systému managementu kvality a životního prostředí

 • Informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a zaměstnance o aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí

 • Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení předpokládaných výsledků v oblasti kvality produktů, procesů, životního prostředí a minimalizaci rizik

 • Usilovat o neustálé zlepšování zavedeného systému managementu kvality na základě kontextu organizace, stanovených procesů a opatření pro minimalizaci rizik

 • Motivovat všechny pracovníky k vykonávání kvalitní práce, k dodržování požadavků týkajících se zavedeného systému kvality a životního prostředí k plnění požadavků zákazníků a ostatních zainteresovaných stran

 • Plně podporovat realizaci politiky kvality a životního prostředí, vycházející ze strategie společnosti

 • Zabezpečit potřebné zdroje k jejímu naplňování

 • V případě jakýchkoliv problémů a připomínek k činnosti ve vztahu k životnímu prostředí je možné obrátit se na jednatele společnosti na adrese: Jiří Černý, Nad Kamínkou 1420 , 156 00 Praha – Zbraslav, e-mail: jcerny@mezanin.cz.

 

Dne: 12. 02. 2018

Jiří Černý, jednatel

CQS-kruh zeleny.jpeg
CQSzn-kruh CSMK kr.jpeg
KRUH MODRY IQ NET.jpg

Certifikace ISO 9001 a ISO 14001 | Výroba v souladu s normou IATF 16949

bottom of page