bila_tapeta_edited.jpg

ZÁRUKA KVALITY

3M MCS

3M Matched Component System™ neboli Systém sladěných komponentů stanovuje, že technologie, které používáme, zajistí kvalitní výstup s dlouhou životností a snadnou aplikací.

5 složek řetězu MCS: MATERIÁL (FÓLIE), INKOUSTY, LAMINACE, TISKOVÁ TECHNOLOGIE, ODBORNÁ APLIKACE Scotchprint® grafiky speciálně proškoleným týmem od společnosti 3M.

Garance, která vám zaručí, že za své peníze dostanete tu nejvyšší kvalitu. Po ukončení svého reklamního života či naplnění svého účelu materiály 3M snadno odstraníte bez poškození podkladu.

 

POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Jedním z cílů firmy je nabídnout klientům komplexní služby v oblasti polepů vozidel všech typů. Postupně rozšiřujeme nabídku služeb na polepy nákladních aut, autobusů, vlaků a tramvají.

V oblasti reklamní grafiky jsme zaměřeni na polepy, interiérů a exteriérů firemních budov a obchodů. Nákup nových výrobních strojů a jejich variabilita umožňuje zaměření na zpracování kvalitních materiálů 3M a výrobu pro oblast automotive.

V tomto smyslu byla stanovena tato politika kvality a životního prostředí.

Vedení společnosti se v souladu se strategií společnosti zavazuje:

 • Plnit závazky vůči zákazníkům a poskytovat produkty a služby v požadovaných termínech a kvalitě a tím zvyšovat jejich spokojenost.

 • Preferovat poskytování takových produktů a služeb, které splňují požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost produktu, v návaznosti na požadavky zainteresovaných stran, včetně příslušných správních orgánů

 • Dodržovat všechny požadavky platné legislativy ČR a EU, požadavky předpisů vztahujících se k produktům a procesům vycházejících z kontextu organizace

 • Plnit ostatní požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím aspektům, vyplývajícím z vyhodnocení rizik a příležitostí

 • Řízením a minimalizací rizik regulovat negativní dopady na životní prostředí, pracovní prostředí, bezpečnost práce a bezpečnost produktu a tím předcházet případným havarijním situacím

 • Předcházet znečišťování životního prostředí a eliminovat negativní dopad případných havarijních situací

 • Vytvořit finanční zdroje, zajistit požadovanou odbornou způsobilost pracovníků a nezbytné technické a organizační podmínky pro udržování systému managementu kvality a životního prostředí

 • Informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a zaměstnance o aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí

 • Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení předpokládaných výsledků v oblasti kvality produktů, procesů, životního prostředí a minimalizaci rizik

 • Usilovat o neustálé zlepšování zavedeného systému managementu kvality na základě kontextu organizace, stanovených procesů a opatření pro minimalizaci rizik

 • Motivovat všechny pracovníky k vykonávání kvalitní práce, k dodržování požadavků týkajících se zavedeného systému kvality a životního prostředí k plnění požadavků zákazníků a ostatních zainteresovaných stran

 • Plně podporovat realizaci politiky kvality a životního prostředí, vycházející ze strategie společnosti

 • Zabezpečit potřebné zdroje k jejímu naplňování

 • V případě jakýchkoliv problémů a připomínek k činnosti ve vztahu k životnímu prostředí je možné obrátit se na jednatele společnosti na adrese: Jiří Černý, Nad Kamínkou 1420 , 156 00 Praha – Zbraslav, e-mail: jcerny@mezanin.cz.

 

Dne: 12. 02. 2018

Jiří Černý, jednatel

Certifikace ISO 9001 a ISO 14001 | Výroba v souladu s normou IATF 16949